U ponedjeljak 2.10. u 12:00 sati otvaramo drugi krug prijava na 6. Zagrebački noćni cener.

Pravila prijave ostaju ista:

  • otvaranje prijava: ponedjeljak 2.10. u 12:00
  • zatvaranje prijava: ponedjeljak 9.10. u 12:00 ili do zaprimanja preostalog broja prijava
  • rok za uplatu kotizacije je četvrtak 12.10.2017. (uplata se prihvaća i ako se transakcija poslala na izvršenje s ovim datumom, a bit će izvršena idući dan). Uplate zaprimljene nakon ovog roka bit će vraćene na račun uplatitelja, a prijava izbrisana.
  • brisanje prijava: prijave zaprimljene u ovom prijavnom roku, a za koje nije izvršena uplata u zadanom roku, brišu se iz sustava.
  • iznos kotizacije: 150,00 kn
  • Prijavni obrazac nalazi se na http://bit.ly/ZG10prijave

NAPOMENA: Nakon što izvršite uplatu, ona će biti evidentirana u sustavu najkasnije do 17.10. kada ćemo vam na email adresu poslati potvrdu i uvrstiti vas na startnu listu. Sačuvajte račun jer ćete s njim preuzeti startni broj.