Priređivač nagradnog natječaja: Društvo športske rekreacije Aktivan život (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

Pravila Garmin nagradnog natječaja

(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju nacionalne promocije Garmin satova. Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram niti je povezan s tom društvenom mrežom.

Članak 2.

Trajanje

Nagradni natječaj traje od 23.10.2020. do 5.11.2020. u 23:59h na Instagram stranici: https://www.instagram.com/zgcener/?hl=hr

Članak 3.

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na www.cener.hr  prije početka natječaja. 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5.

Kako sudjelovati

Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da u komentarima ispod objave o nagradnom natječaju

  1. podijele najbolji savjet o trčanju kojeg su dobili ili kojeg žele drugima savjetovati uz korištenje #trcimsgustom
  2. Označe prijatelja kojeg žele motivirati na trčanje
  3. Prijavljeni korisnik i prijatelj kojeg su označili trebaju zapratiti Garmin Hrvatska na Instagramu: https://www.instagram.com/garmin_hr/?hl=hr

Komunikacija sa sudionikom nagradnog natječaja provodit će se preko Instagram stranice Zagrebačkog noćnog cenera.

Svi komentari ne smiju sadržavati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Svi odgovori koji pristignu na natječaj pregledat će se, a oni koje ne budu zadovoljavali pravila bit će diskvalificirani.

Članak 6.

Nagrade

Pobjednik/ca nagradnog natječaja će osvojiti Garmin Forerunner 745 sat: https://buy.garmin.com/hr-HR/HR/p/713363

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika

Stručni žiri odabrat će 1 dobitnika/cu nagradnog natječaja. Nagradit će se 1 najkreativniji odgovor koji je ispunio sve korake.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Dobitnik će biti objavljen na Instagram stranici Zagrebačkog noćnog cenera te na utrci 8.11.2020. Nagrada će dobitniku biti dodijeljena na utrci Zagrebački noćni cener 8.11.2020.

Članak 9.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.

Članak 10.

Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena.

Članak 11.

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je priređivač ovlašten koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju ili/i ime i prezime.

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.